Werkzaamheden Parkeerterrein P2 Lelyhaven

4 april 2022

In april wordt verder gewerkt aan de aanleg van het warmtenet, de riolering en de NUTSvoorzieningen op het Waterfront.
Om deze voorzieningen te realiseren wordt onder de Jottersgracht een gestuurde boring gemaakt, zodat de kabels en leidingen gebied "de Stadswerven" aangesloten kunnen worden.

Op parkeerterrein P2 wordt op twee plekken een gedeelte met hekken afgezet. Dit is nodig om machines te stallen, leidingen op te slaan, verkeer veilig te geleiden en een veilige werkomgeving te creëren.

Het verkeer en parkeerders ondervinden slechts gering overlast van de werkzaamheden.
Verkeer kan om de afzetting heen en er wordt zo min mogelijk parkeerruimte ingenomen.

Van 28-3 t/m 1-4 vinden de voorbereidingen plaats.
Van 4-4 t/m 8-4 zullen de boringen op P2 plaatsvinden.

Zie kaart voor de afzetting van de gebieden.
Rood: De afzetting van het werkgebied met hekken
Groen: De boring. Deze ligt ondergronds, behoeft geen afzetting en veroorzaakt geen beperkingen.

Meer informatie: dhr. A. Nieuwenhuis, 0341-411911.