Werkzaamheden Strandboulevard

8 februari 2016

Op dit moment vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats in het oostelijk deel van het Boulevardgebied (tussen de Vischpoort en de Vissershaven), zoals het (ver)leggen van de rijweg, riolering, kabels en leidingen. Vanaf woensdag 10 februari start aannemer Boskalis met het dempen van de Haven van Harderwijk. Hiervoor wordt zand per vrachtauto vanuit het oude industrieterrein via de Havendam naar de Strandboulevard gebracht. Deze werkzaamheden kunnen voor enige (geluids)overlast zorgen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij doen samen met de aannemer onze uiterste best om dit tot een minimum te beperken.

Mooie toekomst

De komende jaren krijgt Harderwijk met de vernieuwing van het Strandboulevard weer een gezicht aan het water. Geparkeerde auto’s verdwijnen door de bouw van twee parkeergarages uit het zicht en bezoekers kunnen weer genieten van een echte wandelpromenade aan het water. Een nieuwe binnenhaven biedt ruimte aan watersportrecreanten om een boot nabij het historische centrum aan te meren. Maar voor het zover is, moet er nog veel in het Boulevardgebied gebeuren.

Vragen of klachten

De samenwerkende partners stellen alles in het werk om hinder bij werkzaamheden tot het minimum te beperken. Als er vragen of onverhoopt toch klachten zijn, dan kunt u contact opnemen met het klantencontact-centrum van gemeente Harderwijk via telefoonnummer 0341 – 411 911 (van 09.00 – 17.00 uur). Voor spoedeisend contact buiten kantooruren kunt u terecht bij Snel Herstel, telefoonnummer 0341 – 411 333. Ernstige problemen lossen we zo snel mogelijk op. Minder dringende zaken plannen wij in. Vragen over het project Waterfront kunt u ook via het contactformulier stellen.