Winnaar ontwerpwedstrijd Vischpoort bekend

21 februari 2017

Het winnend ontwerp is ‘Vis vanuit een net over de grond uitgestort‘ van David Pluister - van Til. In het ontwerp vormt de bestrating, in de vorm van vissen in een vissennet, een loper onder de Vischpoort door. Daarmee wordt de verbinding met de Vischmarkt en de binnenstad volgens de jury verbijzonderd. Bij de functie van het plein draait het om het bijeenbrengen van heden en verleden en van water en stad. Dat symboliseert deze inzending duidelijk. In overleg met de winnaar wordt uitgezocht hoe dit idee verder kan worden gerealiseerd.

  • Winnaar David Pluister - van Til
  • Vischpoort Boulevardzijde
  • Vischpoort Vischmarktzijde
  • Bovenaanzicht Vischpoort
  • Vissen in een net

Waardering voor alle deelnemers

Gemeente Harderwijk schreef in november 2016 samen met de VOF Waterfront Harderwijk, bestaande uit de TBI bedrijven projectontwikkelaar Synchroon Ontwikkelaars en Koopmans bouwgroep, een ontwerpwedstrijd uit om het plein voor de Vischpoort een extra dimensie te geven. In totaal zijn 39 ideeën ingediend. De jury, bestaande uit Lodewijk Baljon (landschapsarchitect, Lodewijk Baljon landschapsarchitecten), Dennis van Hunen (projectleider fase 2, VOF Waterfront), Derk van Schoten (projectleider fase 2, gemeente Harderwijk) en Gerdien Morren (bewoonster Binnenstad, Klankbordgroep Waterfront), heeft alle inzendingen uitvoerig bekeken en besproken. Daarbij was de jury verrast door de verscheidenheid van de inzendingen en het enthousiasme waarmee alle deelnemers hun idee hebben toegelicht. De jury spreekt haar waardering naar alle deelnemers uit voor de getoonde betrokkenheid.

Waterfront Harderwijk

De komende jaren maken de huidige parkeerplaatsen op de Boulevard plaats voor een gastvrije passantenhaven, met wandelpromenades aan beide kades. Een plek waar bewoners en bezoekers lekker kunnen struinen langs water, winkeltjes en terrassen. Ook het plein voor de Vischpoort wordt opnieuw ingericht met een nieuwe bestrating, bomen, groen en verlichting. Om het plein een extra dimensie te geven, is er ruimte voor een kunsttoepassing. Kunst die bijdraagt aan een prettige verblijfssfeer en een relatie heeft met het water, de boulevard of de stad Harderwijk.

Juryrapport ontwerpwedstrijd (.pdf)
Contact met projectbureau Waterfront