• inrichting openbare ruimte

Openbare ruimte als verbindende schakel

Het Waterfront bestaat uit verschillen woon- en verblijfsgebieden met ieder een eigen karakter. Om een aaneengesloten gebied te creëren, gebruiken we de openbare ruimte als verbindende schakel. De inrichting van de Boulevard neemt daarbij een bijzondere positie in. De Boulevard loopt vanaf het Strandeiland, langs de stadsmuur, door tot aan het einde van woongebied de Bakens en bundelt de kwaliteiten van het Waterfront samen: wonen, werken en recreëren aan het water.

Hoogwaardig afwerkingsniveau

De Boulevard krijgt een eenduidig en hoogwaardig afwerkingsniveau, waarbij het straatmeubilair en de verlichting subtiel refereren aan het historische en nautische karakter van Harderwijk. Het gebruik van hoogwaardige straatmaterialen versterkt de functie van wandelgebied waar de auto nadrukkelijk te gast is. Verder zijn er naast havens op meerdere plekken voorzieningen voor watersporters en is er nadrukkelijk aandacht voor sierlijke bomen en ander groen.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contact met projectbureau Waterfront
Hoe ziet Waterfront er uit?

In het Waterfront besteden we veel aandacht aan de kwalitatieve uitstraling van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin de kaders en richtlijnen zijn omschreven. Centraal staat de verbinding met het water en de daarbij passende architectuur (met een ‘nautisch karakter’). Voor de woonbebouwing zoeken we aansluiting in schaal, karakter en kleurgebruik bij de bebouwing in de binnenstad. Dit geldt met name voor bebouwing in de plandelen die het dichtst bij de binnenstad zijn gelegen.

Impressie beeldkwaliteit Zuidereiland