• scholen en opvang

Ruim keus in onderwijs en opvang

Harderwijk kent een breed scholenaanbod voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. In totaal zijn er in de gemeente Harderwijk ruim 20 basisscholen met verschillende typen basisonderwijs gevestigd. Daarnaast kent de gemeente Harderwijk vier middelbare scholen en vijf beroepsgerichte scholen. Meer weten over het scholenaanbod? Op de sociale kaart van de gemeente Harderwijk vindt u meer informatie.

Peuterspeelzalen en kinderopvang

In Harderwijk heeft u ook ruim keus uit verschillende vormen van kinderopvang. Voor een overzicht van alle peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen in Harderwijk verwijzen wij u naar het landelijke register kinderopvang.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contact met projectbureau Waterfront