• woningaanbod

Gevarieerd woningaanbod

Binnen het plan Waterfront bieden wij u een gevarieerd woningaanbod, in woningtype en in woonsfeer. In totaal bouwen wij circa 1.400 woningen, verdeeld over 7 verschillende woonwijken, aan het water en dicht bij de Harderwijkse binnenstad. Een deel van de woningen wordt in samenwerking met projectontwikkelaar Synchroon en Koopmans Bouwgroep gefaseerd op de markt gebracht. 

Actueel aanbod

Kijk voor het actuele woningaanbod in de woongebieden Zuidereiland, Noordereiland, De Bakens, Watersportboulevard en de Kop van de Stadswerven op de website van de projectontwikkelaar: www.woneninwaterfront.nl

Kades en Stadswerven

Momenteel worden de woongebieden De Kades en De Stadswerven ontwikkeld. Op dit moment wordt gewerkt aan het voorbereiden van de bodem, een overzicht van de werkzaamheden vindt u hier. Informatie over het actuele woningaanbod, woningtypen en fasering is nog niet beschikbaar.

Huurwoningen in Waterfront

Er zijn 115 duurzame huurwoningen gerealiseerd in het Waterfront. Het betreft 81 grondgebonden woningen en 34 appartementen, gelegen in de deelplannen Watersportboulevard en De Bakens. De eerste grondgebonden huurwoningen zijn in augustus 2017 opgeleverd en de appartementen in februari 2018.

Wilt u huren in het Waterfront? Belangstellenden kunnen terecht bij Syntrus Achmea Real Estate Finance via de website www.hureninwaterfront.nl.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Aanmelden wonen
Hoe ziet Waterfront er uit?

In het Waterfront besteden we veel aandacht aan de kwalitatieve uitstraling van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin de kaders en richtlijnen zijn omschreven. Centraal staat de verbinding met het water en de daarbij passende architectuur (met een ‘nautisch karakter’). Voor de woonbebouwing zoeken we aansluiting in schaal, karakter en kleurgebruik bij de bebouwing in de binnenstad. Dit geldt met name voor bebouwing in de plandelen die het dichtst bij de binnenstad zijn gelegen.

Impressie beeldkwaliteit Zuidereiland