• woonwijken

Wonen dichtbij de historische binnenstad

Een huis met een ligplaats voor de deur, een appartement met uitzicht over het Wolderwijd en een stadswoning in een gezellig Zuiderzeestraatje. Het zijn maar enkele voorbeelden van het woningaanbod in het Waterfront. In totaal bouwen wij circa 1.400 woningen, verdeeld over diverse buurten, aan het water en dicht bij de Harderwijkse binnenstad.

Woongebieden

In totaal onderscheiden we 7 verschillende woongebieden. Ieder woongebied krijgt een eigen sfeer en past bij het historische karakter van de Harderwijkse binnenstad. Ook het woningaanbod verschilt per woongebied.

Daarnaast komen er boothuizen beschikbaar langs de oostzijde van het Dolfinariumterrein. 

Lees hier meer over de straatnamen Waterfront.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Aanmelden wonen
Hoe ziet Waterfront er uit?

In het Waterfront besteden we veel aandacht aan de kwalitatieve uitstraling van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin de kaders en richtlijnen zijn omschreven. Centraal staat de verbinding met het water en de daarbij passende architectuur (met een ‘nautisch karakter’). Voor de woonbebouwing zoeken we aansluiting in schaal, karakter en kleurgebruik bij de bebouwing in de binnenstad. Dit geldt met name voor bebouwing in de plandelen die het dichtst bij de binnenstad zijn gelegen.

Impressie beeldkwaliteit Zuidereiland