• woonwijken

De Kades

Het totaalplan fase 3 Waterfront, waar de Kades onderdeel van uitmaakt, bestaat uit 724 woningen met zowel woningen als appartementen. Het wordt een levendige en toegankelijke woonwijk. In het woongebied De Kades wordt een woonmilieu gecreëerd rond verschillende havens. Zo veel mogelijk woningen in dit gebied zijn georiënteerd op het water. Bewoners kunnen hun bootje voor de deur of achter hun huis aanleggen. Het gebied is in de architectuur minder historisch van opzet dan het gebied De Stadswerven. Pakhuizen en industriële havengebouwen vormen hier een inspiratie voor de architectuur. Naast woningen is in dit gebied ook ruimte voor kleinschalige horeca, kleinschalige aan huis gebonden bedrijvigheid en een gezondheidscentrum.

Er komen drie woonblokken die aan alle kanten omgeven worden door water, dat eveneens voor kleine vaartuigen bevaarbaar is. Om in te spelen op de gewenste levendigheid in het gebied, komt er bij molen De Hoop een plein met commerciële mogelijkheden. Ook komen er ligplaatsen voor historische schepen.

Duurzaam wonen

De Kades wordt een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaam wonen. De wijk wordt niet alleen volledig aardgasvrij, maar ook zoveel mogelijk energieneutraal. Woningen worden zo circulair mogelijk gebouwd en de buitenruimte zo ingericht dat biodiversiteit toeneemt en er voor de lange termijn een klimaatadaptieve woonwijk ontstaat.

Start verkoop- en bouwactiviteiten naar verwachting 2021

De verkoop- en bouwactiviteiten zijn gestart. Meer informatie daarover vindt u hier.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contact met projectbureau Waterfront
Verbinden door kleur

In de Harderwijkse binnenstad vindt u karakteristieke kleuren op daken, gevels, kozijnen en deuren. Dit is vertaald naar een kleurprofiel voor de binnenstad en dient als basis voor het kleurgebruik in het Waterfront. Per deelgebied is een overzicht van gewenste basiskleuren en accentkleuren gemaakt. Hierdoor ontstaat een kleurbeeld dat zowel op grote als kleine schaal samenhang én variatie creëert. Deelgebieden houden een eigen identiteit, maar vormen samen met de Harderwijkse binnenstad één geheel.

Kleuren van Harderwijk