• woonwijken

De Kades

In het woongebied De Kades wordt een woonmilieu gecreëerd rond verschillende havens. Zo veel mogelijk woningen in dit gebied zijn georiënteerd op het water. Bewoners kunnen hun bootje voor de deur of achter hun huis aanleggen. Het gebied is in de architectuur minder historisch van opzet dan het gebied De Stadswerven. Pakhuizen en industriële havengebouwen vormen hier een inspiratie voor de architectuur. Naast woningen is in dit gebied ook ruimte voor commerciële functies, zoals een apotheek, een sportschool en detailhandel.

Stedenbouwkundige uitwerking

Het woongebied De Kades wordt na 2018 ontwikkeld. Op dit moment wordt gewerkt aan de stedenbouwkundige uitwerking. Informatie over het actuele woningaanbod, woningtypen en fasering is nog niet beschikbaar. Het deelgebied valt buiten de scope van het Consortium. Voor vragen over dit deelgebied verwijzen wij u naar het projectbureau Waterfront.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contact met projectbureau Waterfront
Verbinden door kleur

In de Harderwijkse binnenstad vindt u karakteristieke kleuren op daken, gevels, kozijnen en deuren. Dit is vertaald naar een kleurprofiel voor de binnenstad en dient als basis voor het kleurgebruik in het Waterfront. Per deelgebied is een overzicht van gewenste basiskleuren en accentkleuren gemaakt. Hierdoor ontstaat een kleurbeeld dat zowel op grote als kleine schaal samenhang én variatie creëert. Deelgebieden houden een eigen identiteit, maar vormen samen met de Harderwijkse binnenstad één geheel.

Kleuren van Harderwijk