• woonwijken

De Stadswerven

Het totaalplan fase 3 Waterfront, waar de Stadswerven onderdeel van uitmaakt, bestaat uit 724 woningen met zowel woningen als appartementen . Het wordt een levendige en toegankelijke woonwijk, waarbij de Stadswerven, het gebied tussen de Vissershaven en de Lelyhaven, qua uiterlijk aansluit op het karakter van de historische binnenstad. Het krijgt een compacte, stedelijke opzet. Door de aanwezigheid van smalle grachten ontstaat een attractief waterrijk woonmilieu met een rijke schakering van verschillende grachtenpandjes aan het water. 

De relatie met het water is in de Stadswerven duidelijk zichtbaar. Tussen de Lelyhaven en de Vissershaven wordt een doorvaarbare gracht voor kleine vaartuigen aangelegd. In de wijk De Kades, de wijk die naast de Stadswerven wordt ontwikkeld, komen drie woonblokken die aan alle kanten omgeven worden door water, dat eveneens voor kleine vaartuigen bevaarbaar is. Er is plek voor kleinschalige horeca, kleinschalige aan huis gebonden bedrijvigheid en een gezondheidscentrum. Om in te spelen op de gewenste levendigheid in het gebied, komt er bij molen De Hoop een plein met commerciële mogelijkheden. Ook komen er ligplaatsen voor historische schepen.

Duurzaam wonen

De Stadswerven wordt een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaam wonen. De wijk wordt niet alleen volledig aardgasvrij, maar ook zoveel mogelijk energieneutraal. Woningen worden zo circulair mogelijk gebouwd en de buitenruimte zo ingericht dat biodiversiteit toeneemt en er voor de lange termijn een klimaatadaptieve woonwijk ontstaat.

Start verkoop- en bouwactiviteiten naar verwachting 2023/2024

De eerste verkoop- en bouwactiviteiten starten naar verwachting in 2023/2024. Meer informatie daarover vindt u hier.

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contact met projectbureau Waterfront
Verbinden door kleur

In de Harderwijkse binnenstad vindt u karakteristieke kleuren op daken, gevels, kozijnen en deuren. Dit is vertaald naar een kleurprofiel voor de binnenstad en dient als basis voor het kleurgebruik in het Waterfront. Per deelgebied is een overzicht van gewenste basiskleuren en accentkleuren gemaakt. Hierdoor ontstaat een kleurbeeld dat zowel op grote als kleine schaal samenhang én variatie creëert. Deelgebieden houden een eigen identiteit, maar vormen samen met de Harderwijkse binnenstad één geheel.

Kleuren van Harderwijk