• woonwijken

De Stadswerven

Het woongebied De Stadswerven krijgt een compacte, stedelijke opzet, dat qua sfeer en karakter te vergelijken is met de historische binnenstad. Door de aanwezigheid van smalle grachten ontstaat een attractief waterrijk woonmilieu met een rijke schakering van verschillende grachtenpandjes aan het water. Naast woningen is in dit gebied ook ruimte voor commerciële functies, zoals een apotheek, een sportschool en detailhandel.

Stedenbouwkundige uitwerking

Het woongebied De Stadswerven wordt na 2018 ontwikkeld. Op dit moment wordt gewerkt aan de stedenbouwkundige uitwerking. Informatie over het actuele woningaanbod, woningtypen en fasering is nog niet beschikbaar. Het deelgebied valt buiten de scope van het Consortium. Voor vragen over dit deelgebied verwijzen wij u naar het projectbureau Waterfront.

Tijdelijk gebruik

Totdat de parkeergarages op de Kop van de Stadswerven en het Dolfinariumeiland zijn gebouwd, kan men hier parkeren. Daarnaast is er tot eind 2019 ruimte voor een tijdelijke stadscamping

Ga terug naar bovenliggende pagina
Contact met projectbureau Waterfront
Verbinden door kleur

In de Harderwijkse binnenstad vindt u karakteristieke kleuren op daken, gevels, kozijnen en deuren. Dit is vertaald naar een kleurprofiel voor de binnenstad en dient als basis voor het kleurgebruik in het Waterfront. Per deelgebied is een overzicht van gewenste basiskleuren en accentkleuren gemaakt. Hierdoor ontstaat een kleurbeeld dat zowel op grote als kleine schaal samenhang én variatie creëert. Deelgebieden houden een eigen identiteit, maar vormen samen met de Harderwijkse binnenstad één geheel.

Kleuren van Harderwijk