Zandtransport naar de Pasteurdijk

13 juni 2016

Op dit moment komt bij de saneringswerkzaamheden op het oude industrieterrein Haven veel zand vrij. Besloten is om het overtollige zand niet af te voeren, maar in een depot op de locatie van het toekomstige overloopterrein (aan het begin van de Pasteurdijk) op te slaan. Bij de aanleg van het overloopterrein in 2018 kan dit zand als basis worden gebruikt.

Zandtransport

Op dit moment brengt de aannemer het overtollige zand vanaf het saneringsgebied via de Marie Curiestraat naar het depot aan de Pasteurdijk. Dit gebeurt nu met circa 8 dumpers (zandauto’s). Na de bouwvak neemt het zandtransport af en wordt met minder dumpers gereden. De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. In de bouwvak (25 juli t/m 12 augustus) vindt er geen zandtransport plaats. Naar verwachting duurt het zandtransport tot begin september.

Overlast onvermijdelijk

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden treffen we zo veel mogelijk maatregelen om het gebied bereikbaar, toegankelijk en veilig te houden. Helaas is bouwhinder onvermijdelijk. Denk hierbij aan bouwverkeer, zand- en geluidsoverlast. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij doen samen met de aannemer onze uiterste best om dit tot een minimum te beperken.

Vragen of klachten

De samenwerkende partners stellen alles in het werk om hinder bij werkzaamheden tot het minimum te beperken. Als er vragen of onverhoopt toch klachten zijn, dan kunt u contact opnemen met het klantencontact-centrum van gemeente Harderwijk via telefoonnummer 0341 – 411 911 (van 09.00 – 17.00 uur). Voor spoedeisend contact buiten kantooruren kunt u terecht bij Snel Herstel, telefoonnummer 0341 – 411 333. Ernstige problemen lossen we zo snel mogelijk op. Minder dringende zaken plannen wij in. Vragen over het project Waterfront kunt u ook via het contactformulier stellen.