Kansen voor meer sociale huur in het Waterfront?! College wil deel betaalbare koop omvormen naar sociale huur

Voor Waterfront fase 3 werd een ontwikkelplan betaalbare woningbouw gemaakt. De raad stelde dit plan in juni 2021 vast. En voegde daar 52 extra woningen in het meest betaalbare koopsegment aan toe. Het college vraagt de raad  of zij een deel van dat betaalbare koopprogramma om kan vormen naar huur. Onder de voorwaarde dat het percentage betaalbare woningbouw ten minste gelijk blijft.

Door het omvormen naar meer (sociale) huur wordt het draagvlak voor de ontwikkeling vergroot

Alle appartementen komen in 1 gebouw. Dit betekent dat ze allemaal tegelijk op de markt komen. Dit is voor de ontwikkelende partij een risico. Als we een deel (sociale) huur bouwen en verkopen aan een woningbouwcorporatie, geeft dit meer zekerheid van afname. Hiermee vermindert ook het risico op vertraging. Er ontstaat ook meer draagvlak voor de collectieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een wasserette. Want een woningbouwcorporatie kan een rol spelen in het beheer ervan.

We sluiten aan op de vraag naar meer sociale huurwoningen

In Harderwijk is behoefte aan meer sociale huurwoningen. In het Waterfront is het aandeel sociale huur klein. Door sociale huur toe te voegen wordt het woningbouwprogramma meer divers en ontstaat er een mooie mix van woningen.