Mooie stappen voor Waterfront deelgebied 2

Vanaf de N302 zie je de nieuwste woonwijk van het Waterfont goed liggen: Kade 5! Nog voor de zomer krijgen de eerste bewoners de sleutel. De 38 woningen en 28 appartementen aan de grachten doen denken aan oude pakhuizen en industriële havengebouwen. En hebben daardoor een unieke uitstraling.

Een groen hof voor ontmoeting

De woningen liggen allemaal aan een gemeenschappelijk groen hof. Dit wordt een heerlijke plek om te spelen en elkaar te ontmoeten. We leggen het hof duurzaam aan. Bij stevige buien vangt een wadi het regenwater op en we gebruiken zo veel mogelijk groen in plaat van steen.

Een leefbare wijk

De aankomende maanden zorgt Boskalis ervoor dat de wijk snel leefbaar wordt door het aanleggen van de straten, parkeerplaatsen, verlichting e.d. Dit doen zij met elektrische bouwvoertuigen, dus zonder uitstoot van stikstof. Bewoners worden hierover geïnformeerd tijdens een bewonersavond op dinsdagavond 11 juni.

Kade 10: 2 appartementengebouwen

Ook onderdeel van deelgebied 2 is Kade 10. Hier komen 2 gebouwen met in totaal 155  appartementen. Ook deze gebouwen bouwen we, net als de woningen van Kade 5, duurzaam en sluiten we aan op het warmtenet.

Eén gebouw is bestemd voor 104 sociale huurappartementen

Om de (architectonische) kwaliteit van dit gebouw te waarborgen vraagt het college de gemeenteraad een financiële bijdrage ter beschikking te stellen vanuit het Woonfonds. Zo krijgt ook dit gebouw de uitstraling van een robuust, eigentijds pakhuis en kan er ook worden geïnvesteerd in  in gemeenschappelijke voorzieningen zoals, een huiskamer, een wasserette en een gym.

Binnenkort hopen we de koopovereenkomst voor Kade 10 met Van Wijnen te ondertekenen

Dan volgt er ook meer informatie over de woningtypen, de verhuurder en de start van de verkoop.