Start bouw Ons Stadsgezicht: wethouder Enklaar en directeur Van Wijnen overhandigen bewoners gevelsteen

Waar in ‘Kade 5’, bewoners de sleutel krijgen, steken de contouren van de nieuwe wijk ‘Ons Stadsgezicht’ net boven het maaiveld uit. Een mooi moment voor de gemeente en projectontwikkelaar Van Wijnen om samen de start van de bouw te vieren. Familie Reijerse, de trotse kopers van een woning in de wijk, ontvingen van wethouder Edwin Enklaar en directeur van Van Wijnen Maarten Reeze de gevelsteen ‘Waterfront’.

Met een gevelsteen krijgt een woning een eigen gezicht

Het gebruik van gevelstenen komt uit de tijd dat er nog geen huisnummers waren. Een huis was te herkennen aan de gevelsteen, die vaak iets vertelde over het beroep van de bewoner van het huis. Nu heeft een gevelsteen vaak een meer symbolische betekenis. Zo ook deze, het bedwingen van het water. Erg toepasselijk voor Harderwijk dat in januari 1916 in gevecht was met het water toen de stadsmuur het op verschillende plekken begaf.

Dit voorjaar startte Van Wijnen met de werkzaamheden voor de nieuwe wijk

‘Ons Stadsgezicht’ wordt een wijk met diverse woningtypen voor verschillende doelgroepen. “We hebben bewust de ontwikkeling van deze wijk naar voren geschoven”, vertelt wethouder Enklaar. “Juist omdat hier wordt gebouwd voor verschillende doelgroepen.” De wijk kent ontmoetingsruimtes en groene binnenhoven die zorgen voor een sociaal en veilig leefklimaat. “Zowel de woningen als de buitenterreinen bouwen en richten we duurzaam in”, legde Maarten Reeze uit. “Ons Stadsgezicht wordt energiezuinig, biodivers, groen, klimaatbestendig en gasloos.”