Over Waterfront

Verkeers- en parkeerproblemen door het grote aantal bezoekers van het Dolfinarium, een verouderd en verontreinigd industriegebied Haven aan de rand van de binnenstad en een gebrek aan leefbaarheid en aan verbinding met het water. Zo was de situatie in de jaren 90 in de binnenstad van Harderwijk. Om het tij te keren, ontwikkelt gemeente Harderwijk, in nauwe samenwerking met andere partijen, het Waterfront.

Met de ontwikkeling van het Waterfront keert de relatie tussen de stad en het water terug. De parkeerplaatsen op de boulevard hebben plaatsgemaakt voor een nieuw ingerichte Boulevard met gezellige haven. Bewoners en bezoekers kunnen er genieten van het uitzicht of zomers het water beleven op het strandeiland, op steenworpafstand van de binnenstad.

Door de aanleg van 24 ha nieuw bedrijventerrein in Lorentzhaven is ruimte ontstaan om het oude industrieterrein Haven vrij te maken, te saneren en te veranderen in woonwijken aan het water en dicht bij de historische binnenstad.