Parkeren en ligplaatsen

In het Waterfront is ruimte gemaakt voor auto's en boten, voor zowel bezoekers als bewoners.

Bezoekers parkeren in het Waterfront op P1

Parkeren bezoekers

Op dit moment kunnen bezoekers parkeren op de tijdelijke parkeervoorziening P2 Zuid. Deze is aangelegd op het terrein waar over enige tijd woningen worden gebouwd en op het terrein van het Dolfinariumeiland. Op drukke dagen kunnen bezoekers terecht op parkeerterrein P8 Zonneweide. Hier is plaats voor 1900 auto’s.

Op de Kop van de Stadswerven wordt een 4-laagse parkeergarage met 575 parkeerplekken gebouwd. Vanaf begin 2027 kunnen hier, naast bewoners en vergunninghouders, ook bezoekers parkeren. 

Lees meer over parkeerterreinen
Parkeerplaatsen bewoners op het Zuidereiland

Parkeren bewoners

Parkeren in de nieuwe wijken Nieuw Waterfront en Kade 05 (en toekomstige wijken) kan straks met een parkeervergunning. Per adres stellen we vast hoeveel parkeervergunningen we kunnen uitgeven. Bewoners kunnen ook een parkeervergunning krijgen voor parkeerterrein P8 Zonneweide.

Ook komt er, net als in de binnenstad, een digitale bezoekersregeling.

Informatie bezoekersregeling
Parkeren situatie 2023-2024

Tijdelijke parkeersituatie

Met de komst van nieuwe woningen in het Waterfront gaat de parkeersituatie veranderen. In onderstaand bestand wordt antwoord gegeven op hoeveel parkeerplaatsen er zijn, voor welke doelgroepen door de jaren heen.

Tijdelijke parkeersituatie Waterfront (pdf, 512 KB)

Ligplaatsen in de Waterstadhaven voor boten van bewoners

Ligplaatsen bewoners

De ligging aan het water maakt het Waterfront een unieke wijk. En de mogelijkheid vanuit je woning in je boot of sloep stappen is natuurlijk geweldig. In het Waterfront fase 3 bouwen we ongeveer 940 woningen. Niet voor elke woning is een ligplaats beschikbaar. Mogelijk zijn er meer belangstellenden dan dat er ligplaatsen beschikbaar zijn. Hoe worden die plaatsen dan verdeeld? En wie komen daarvoor in aanmerking? Op deze en andere vragen geven we antwoord.

Lees meer over ligplaatsen
Boten in de Stadshaven

Ligplaatsen passanten

Waar tot 2016 bezoekers van het Dolfinarium nog hun auto parkeerden, kan nu door passanten aangemeerd worden. De Boulevard van Harderwijk is weer aan het water komen te liggen en voorziet in mooie ligplaatsen direct grenzend aan de Harderwijker binnenstad. Er is nu in de Vissers-, Stads- en Strandhaven plaats voor ongeveer 125 passanten.

Lees meer over ligplaatsen