Ligplaatsen bewoners

De ligplaatsen zijn voor de bewoners van het Waterfront. Dat spreekt voor zich voor de plaatsen die mee worden verkocht met de woningen. Maar dat geldt ook voor de ligplaatsen langs de kades en voor de ligboxen. De havenmeesters verdelen voorlopig de ligplaatsen voor bewoners van het Waterfront. Zij zien er ook op toe dat alleen bewoners de ligplaatsen gebruiken. Zo krijgt het water echt meerwaarde voor de bewoners. Verhuis je, dan lever je de ligplaats weer in.

Wat kost het om een ligplaats te huren?

In de Verordening havengelden 2023 staan de exacte prijzen per type ligplaats.

Hoe worden de plaatsen toegewezen?

  • We verdelen de ligplaatsen over de deelgebieden. Want ook voor de bewoners van de volgende deelgebieden moeten ligplaatsen beschikbaar zijn.
  • Gaat u in het Waterfront wonen en wilt u in aanmerking komen voor een ligplaats? Maak uw interesse dan alvast kenbaar bij de havendienst via havendienst@harderwijk.nl. Let op: dit geeft geen garantie tot een ligplaatst.
  • We inventariseren onder de bewoners van een deelgebied wie gebruik wil maken van een ligplaats. Wanneer dat aantal lager is dan het aantal beschikbare plaatsen, krijgt iedereen een plek toegewezen. Is er meer interesse dan dat er plaatsen zijn, dan gaan we loten.
  • Nadat alle woningen zijn gebouwd en alle ligplaatsen zijn vergeven gaan we werken met een wachtlijst. Alleen bewoners van het Waterfront kunnen zich voor deze wachtlijst aanmelden.
  • De gemeenteraad moet het verdeelsysteem en het vergunningstelsel nog vaststellen. Meer informatie staat op de website regeling openbaar water.