Ligplaatsen bewoners

De ligplaatsen zijn voor de bewoners van het Waterfront. Dat spreekt voor zich voor de kades die mee worden verkocht met de woningen. Maar dat geldt ook voor de ligplaatsen langs de overige kades en voor de ligboxen. Die worden alleen toegewezen aan bewoners van het Waterfront. Zo krijgt het water echt meerwaarde voor de bewoners. Dat betekent dus dat de vergunninghouder van een ligplaats altijd aantoonbaar een bewoner is van het Waterfront. Verhuis je, dan vervalt ook de vergunning van de ligplaats.

Welke soorten ligplaatsen zijn er?

In de derde fase van het Waterfront komen 4 verschillende soorten ligplaatsen:

1: Particuliere plaatsen: In het deelgebied de kades bouwen we drie kadeblokken. De woningen op dit kadeblok grenzen direct aan het water. Veel van deze woningen hebben een eigen kade voor een klein recreatievaartuig. Deze ligplaatsen zijn vergunning vrij.

2: Ligplaatsen voor historische schepen: In de Lelyhaven en in de Vissershaven komen plaatsen voor historische schepen. Op een beperkt aantal schepen kan worden gewoond. Op maximaal twee schepen in de Vissershaven is er ruimte voor kleinschalige horeca of een maatschappelijke functie. Om voor een vergunning voor een ligplaats in aanmerking te komen, moet het schip onder meer als Varend Erfgoed zijn geregistreerd. De toewijzing van deze ligplaatsen regelen we via een aparte procedure. Deze procedure is vastgelegd in het beleid en de verordening voor historische schepen. Voor de toewijzing werken we ook aan een toetsingskader.

3: Langs de kades van de Jottergracht, de Jan Piekgracht, de Aart van Barendkade en de Willem van Ariestraat: Hier komen aanlegplaatsen voor kleinere recreatievaartuigen. De gemeente stelt hiervoor nog een verdeelsysteem en vergunningstelsel vast.

4: Ligboxen: Aan de Lelykade gaat het gemeentelijk Havenbedrijf ligboxen voor schepen beschikbaar stellen via een vergunningstelsel. Omdat dit deel van de haven niet achter een vaste brug ligt,   kunnen hier ook zeilboten liggen. Ook voor de ligboxen stelt de gemeente nog een verdeelsysteem en vergunningenstelsel vast. Uitgifte van deze ligboxen vindt plaats nadat alle deelgebieden zijn gebouwd.

Wat kost het om een ligplaats te huren?

In de Verordening havengelden 2023 staan de exacte prijzen per type ligplaats.

Hoe worden de ligplaatsen toegewezen?

  • We verdelen de ligplaatsen over de deelgebieden. Want ook voor de bewoners van de volgende deelgebieden moeten ligplaatsen beschikbaar zijn.
  • Gaat u in het Waterfront wonen en wilt u in aanmerking komen voor een ligplaats? Maak uw interesse dan alvast kenbaar bij de havendienst via havendienst@harderwijk.nl. U komt dan op een lijst met ge├»ntereseerden. Plaatsing op deze lijst geeft geen garantie op een ligplaats.
  • We inventariseren onder de bewoners van een deelgebied wie gebruik wil maken van een ligplaats. Wanneer dat aantal lager is dan het aantal beschikbare plaatsen, krijgt iedereen die op de lijst van ge├»nteresseerden staat een plek toegewezen. Is er meer interesse dan dat er plaatsen zijn, dan gaan we loten. De ligplaatsen geven we pas uit als alle woningen in het deelgebied zijn opgeleverd en  de afmeervoorzieningen zijn geplaatst.
  • Nadat alle woningen zijn gebouwd en alle ligplaatsen zijn vergeven gaan we werken met een wachtlijst. Alleen bewoners van het Waterfront kunnen zich voor deze wachtlijst aanmelden. Plaatsing op de wachtlijst is in de volgorde van ontvangst.
  • De gemeenteraad moet het verdeelsysteem en het vergunningstelsel nog vaststellen. Meer informatie staat op de website regeling openbaar water.