Na participatie gemeenteraad nu aan zet voor het vaststellen van de kaders Waterfrontpark

De eerste participatieronde zit erop. 490 inwoners van Harderwijk vulden de vragenlijst in en 70 bewoners van het Waterfront gingen met ons in gesprek over wat zij in het park willen doen en zien. De resultaten hiervan staan in hetparticipatieverslag en zijn samengevat in een tekening (pdf, 379 KB). Beiden zijn nu vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

We gaan de plannen voor het park nu uitwerken

Voordat we aan de slag gaan, vraagt het college de gemeenteraad eerst de ontwerpkaders op basis van de uitkomsten van de participatie vast te stellen. Het park moet een plek worden voor ontmoeten, spelen, bewegen en ontspannen in het groen. Waarbij we rekening houden met klimaatverandering, biodiversiteit en circulariteit. De raad neemt ook een besluit over het budget en de komst van een horecagelegenheid met terras. Uit de participatie blijkt het laatste een veelgehoorde wens.

Ontwerpen doen we samen

Na vaststelling van de kaders door de gemeenteraad, gaan we na de zomer samen met de buurt, de buurtkinderen en de architect het park ontwerpen. Bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging.