Waterfrontpark: een park voor ontmoeten, spelen, bewegen en ontspannen in het groen

Wat willen we doen en zien in het toekomstige Waterfrontpark? Over die vraag dachten 490 inwoners online mee. En met de buurt spraken we hierover met 70 bewoners. Een mooie opkomst. Uit de reacties blijkt dat het park groen moet worden ingericht, met speelelementen voor kinderen, ontmoetings- en ontspanningsplekken. Kleinschalige horeca is welkom, maar aan evenementen is geen behoefte.

In de tekening (pdf, 379 KB) zie je de belangrijkste resultaten. Een uitgebreid verslag staat op het online Stadsgesprek.

We gaan de resultaten nu voorleggen aan het college en de gemeenteraad

De raad stelt naar verwachting in juni de kaders voor het park vast. Na de zomer gaan we met de buurt en de architect de eerste inrichtingsschetsten maken voor het park.